Årsredovisningar 

Samordningsförbund Gävleborg ska enligt förbundsordningen årligen sammanställa en redovisning av årets verksamheter. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och sändas till medlemmarna. Här finner du förbundets årsredovisningar, revisionsberättelser samt rapporter.  

 

Grey Linenns