Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

 


Ett hållbart arbetsliv - Ljusdal

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore

RESAN - rehabilitering, samverkan, arbete, näringsliv - Söderhamn

För att stödja sjukskrivna med försörjningsstöd till egenförsörjning och undvika långa tider med passivt mottagande av försörjningsstöd behöver kommunen samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvård, samt eventuellt andra aktörer. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för individer att få sitt rehabiliteringsbehov utrett och få en samordning av aktiviteter för möjlighet att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden och/eller får sin arbetsförmågan utredd.

knapp_GR_readMore

Projektering Fontänhus - Sandviken 


Insatsen syftar till att anställa en projektledare som uppdaterar och fördjupar tidigare genomförd förstudie,
bl a genom att involvera målgruppen, för att klargöra förutsättningarna för att projektera och starta ett Fontänhus i Sandviken/Västra Gästrikland.

Målgruppens deltagande i arbetet och den långsiktiga finansieringen ska särskilt säkerställas.

knapp_GR_readMore


Ett hållbart arbetsliv - Hofors

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

Två medarbetare tillika Finsam-coacher, utbildas i metod Supported Employment/Individual Placement and Support som ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore

Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore

Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore


Implementering insatskatalogen.se Gävleborg

Insatskatalogen är ett enkelt sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Insatskatalogen användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
Från och med september 2019 kommer samordningsförbundet med stöd från samverkansparterna att inventera insatser i vår region för att under våren 2020 fullt ut erbjuda tjänsterna i insatskatalogen.se.

knapp_GR_readMore