Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

 


2021

Förstudie - Mysam Gävle, initiativ för att minska glappen mellan myndigheter

Mysam Gävle tar initiativ för att minska glappen mellan myndigheter. Insatsen är en förstudie som syftar till att i samverkan genomföra ett strukturerat arbeta för att komma fram till en fullständig projektplan samt ansökan om samverkansmedel ställd till Samordningsförbund Gävleborg.
Målgruppen som Mysam Gävle vill minska är de som saknar förmåga att ta nästa steg i sin egen process, ofta benämnda som att de hamnar mellan stolarna. 

knapp_GR_readMore

Lokal individinriktad insats efter Trisam i Hudiksvall

Syftet är en sammanhållen planering och uppföljning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som varit passivt och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Detta genom att under en period av fyra månader kombinera en Trisam-handläggartjänst med coach-uppdrag enligt IPS-metoden.

Insatsen är att bistå individen med stöd i kontakten med andra huvudmän/verksamheter och att tätt följa individens planering/rehabilitering med ett tydligt mål mot egen försörjning, genom motiverande samtal, kontakt med arbetsgivare och arbetsförmågebedömning.

knapp_GR_readMore

Ett hållbart arbetsliv - Hofors

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

Två medarbetare tillika Finsam-coacher, utbildas i metod Supported Employment/Individual Placement and Support som ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore


Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore

 

 

Förstudie - Utveckling av egenmakt för individer med psykisk ohälsa i Hudiksvall

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och motodutveckling inom området Tjänstedesign med fokus på brukarinflytande, bygga upp kunskap för tillämpning med målet om att på sikt utveckla insatser och förhållningsätt som är till större nytta för individer i psykisk ohälsa.

Alla offentliga parter har idag ett avgränsat uppdrag som utgår med fokus på regelverk, personer med psykisk ohälsa blir lätt offer och känner sig överkörda i fattade beslut och tillvägagångssätt. Genom att dela förhållningssätt och verktyg, mellan alla parter, kan detta bidra till att individer med psykiska ohälsa får ökad möjlighet att påverka sin livssituation.

knapp_GR_readMore

Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore


Implementering insatskatalogen.se Gävleborg

Insatskatalogen är ett enkelt sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Insatskatalogen användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
Från och med september 2019 kommer samordningsförbundet med stöd från samverkansparterna att inventera insatser i vår region för att under våren 2020 fullt ut erbjuda tjänsterna i insatskatalogen.se.

knapp_GR_readMore