Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

 

TRISAM - Tidig rehabilitering i samverkan

Är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, socialtjänsten, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen.

knapp_GR_readMore

Insats för utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande - ASF

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i 
samhälle och arbetsliv 

knapp_GR_readMore


Supported Employment coach - Gävle

SE - coach Gävle syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar.
Tillika att vägen från aktivitetsersättning till arbete/studier  ska bli kortare genom en mer anpassad insats/stöd. 
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare.

knapp_GR_readMore