Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

 

TRISAM - Tidig rehabilitering i samverkan

Är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, socialtjänsten, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen.

knapp_GR_readMore

Insats för utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande - ASF

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i 
samhälle och arbetsliv 

knapp_GR_readMore

Mötesplatser och information Gävle

Insatsen Mötesplatser och information Gävle är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. 

knapp_GR_readMore


IPS - Hudiksvall

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen.

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen.

knapp_GR_readMore