Välkommen till Samordningsförbund Gävleborg


Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund.
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet.
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

NYHETER

Årets främjare av arbetsintegrerande sociala företag 2017 till Samordningsförbund Gävleborg !

Vi kan stolt presentera att "Årets ASF främjare 2017" gick till processledare Ronney Olsson och Samordningsförbund Gävleborg.

För femte året i rad prisar SKOOPI insatser till Årets främjare av Arbetsintegrerande Sociala Företag. Priset gick i år till processledare Ronney Olsson och Samordningsförbund Gävleborg och delades ut av verksamhetschef Sofia Modigh i samband med Stora sociala företagsdagen i Göteborg den 13 september.

Priset går till en person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som bidragit till högre nivå av kunskap om ASF generellt genom insatser eller författande av litteratur, genomförda studier, rapporter eller liknande. En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som skapat kännedom om ASF utöver vad som kan förväntas t ex genom att agera i media eller påverka opinionen på annat sätt som stärkt ASF-branschen eller dess syfte. 

” I motiveringen kan vi läsa att han har bidragit till att bland annat kommuner fått syn på den vinst som arbetsintegrerande sociala företag skapar för både människor och samhälle.”

Ronney Fra Mjare Asf Pris 2017

Prisades gjordes även Årets Arbetsintegrerande Sociala Företag, Le Mat Åkers Rune Station. Priset togs emot av ordförande Jenny Kowalewski. Ett företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder och framgångsrik verksamhet. Ett företag som är en förebild och kan inspirera andra ASF.
Le Mat Åkers Rune Station driver B&B, Hotel och Hoste som skapar arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Grey Linenns

Läs mer på:

SKOOPI - de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation.
Sofisam – handbok/webbsida för myndigheter om ASF genom TVV, AF, SKL, FK, Landsting och SKOOPI
Le Mat - en franchisekedja för sociala företag som driver Hotel, B&B och Hostel