Välkommen till Samordningsförbund Gävleborg


Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund.
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet.
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

NYHETER

Nyhetsbrev
d
ecember 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Det har varit ett intensivt år med ett flertal konkreta insatser. Insatser som skapat viktiga förutsättningar för att personer med sammansatta behov ska få den tillgång till hjälp och stöd som leder till egen försörjning.

Vi har under hösten rekryterat en ny förbundschef som börjar sin anställning den 1 januari 2018 och vi hälsar alla Anna-Karin Hainsworth varmt välkommen till oss.
Samtidigt vill vi framföra vårt stora tack till Tinna Cars Björling för hennes värdefulla arbete i det hon gjort för Samordningsförbundet.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot kommande år, då vi på olika sätt kommer att fortsätta att fördjupa vår samverkan mellan parterna.

 God Jul

Grey Linenns

Läs  mer i vårt nyhetsbrev via länken här. 

Ny förbundschef till Samordningsförbund Gävleborg

Från och med 1 januari 2018 har samordningsförbund Gävleborg ny förbundschef och vi är glada att kunna presentera Anna-Karin Hainsworth, tillträdande förbundschef.

Anna-Karin har erfarenhet från att arbeta som sektionschef inom Arbetsförmedlingen och har länge haft samverkan som sin hjärtefråga.

- Jag ser fram emot att tillsammans med förbundets medlemmar ytterligare föra samordningsförbundets arbete framåt. Mina förhoppningar för framtiden handlar om att vi kan vara verktyget till medlemmarna som gör att vi tillsammans i länet lyckas med att fler medborgare blir en del av arbetskraften och därmed bidrar till ett växande region.

Anna-Karin Hainsworth
Tillträdande förbundschef

 A K H

Grey Linenns

Slutrapport 
Baslinjemätning

För att tar reda på om den finansiella samordningen leder till att samverkan utvecklas till nytta för den enskilde individen har Samordningsförbund Gävleborg utvärderat samverkan i länet. 

Syftet har varit att få ett utgångsvärde till underlag för jämförelse vid en uppföljning om tre år och att synliggöra hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län samt hur det kan ske.

FoU Välfärd, Region Gävleborg, har tillsammans med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Örebro Universitet haft i uppdrag av Samordningsförbund Gävleborg att utföra mätningen. Mätningen har bestått av gruppintervjuer med lokala chefsgrupper/Mysamgrupper - Myndigheter i samverkan och förbundsstyrelsen, dels av webbenkäter till personal och till Mysamgruppernas medlemmar.

Örebro Universitet har nu sammanställt och analyserat rapporten. Rapporten kommer kommunceras på bred front under 2018 med bl.a. Mysam-grupperna i länet.

Grey Linenns

Läs hela rapporten från Örebro Universitet via länken här.

IPS Hudiksvall - delrapport  
december 2017

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen, en framgångsrik insats Samordningsförbund Gävleborg finansierar.

Insatsägare är Hudiksvalls kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. 

IPS-modellen vänder sig till individer med psykiska funktionsnedsättningar, bland annat diagnoserna depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och bipolära tillstånd. 

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen.

Vill du veta mer om insatsen IPS Hudiksvall kontakta
processledare och IPS coach
Mikael Damberg.
E-post; mikael.damberg@hudiksvall.se

Grey Linenns

Läs delrapport - Uppföljning av deltagarna inom IPS-verksamheten i Hudiksvall här.