Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Frukostseminarium i Edbyn med öppen- vårdspsykiatrin i focus 

Mysam Ovanåker bjuder in till frukostmöte där medarbetare från Öppenvårdspsykiatrin i södra Hälsingland ger oss inblick i hur de arbetar samt vilka utmaningar de står inför.

Datum
25 januari  
Tid 
Frukost 07.45 - 08.15
Seminarie 08.15 - 10.00
Plats 
Pingstkyrkan Edsbyn
Anmälan
Senast den 18 januari (se inbjudan)

Grey Linenns

Läs mer i inbjudan här. 

Nyhetsbrev december 2018!

Samordningsförbundet önskar god fortsättning och ser tillbaks på ett händelserikt år.

- Ordförande Hanna-Karin Linck tackar för sig
- Förbundsstyrelsens första mandatperiod avslutas 
- Ny styrelse tar över rodret
- Trisam-team fortsätter att etablera sig i länet
- Flera ASF ambassadörer utbildade under året som gått

Grey Linenns

Läs mer i 2018 års sista nyhetsbrev  här.

Mysam Hofors bjuder till frukosmöte 
18 januari 07.30 - 09.30

Susanne Haglund AMI med kollegor från skolan (SFI, Vuxenutbildningen,KA) informerar om verksamhet och uppdrag.

Mysam Hofors i samarbete med Samordningsförbund Gävleborg bjuder in till en serie av frukostföreläsningar under hösten och våren 2018-2019, där olika parter ges möjlighet att berätta om sina uppdrag för samverkansparterna.

Lokal Folkets Hus i Hofors.

Anmälan sker genom respektivet chef.

Grey Linenns

Läs mer i inbjudan här. 

Inbjudan till utbildning 
om arbetsintegrerande socialt  företagande

Samverkan mellan offentlig sektor och arbetsintegrerande sociala företag kan skapa flera möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ett arbetsintegrerande socialt företag även kallat ASF är ett företag som möjliggör arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. De återinvesterar sin vinst och möjliggör på det sättet att fler personer går från ett utanförskap till ett innanförskap och egenförsörjning.

För att i större grad nyttja dessa företag för den med behov av stöd för integration på arbetsmarknaden inbuder samordningsförbundet till vårens första utbildning med start den 13 februari.

Grey Linenns

Läs mer om utbildningen i inbjudan här. 

För mer information kontakta;
Processledare Ronney Olsson
Telefn: 070-669 41 45
Mail: ronney.olsson@finsamgavleborg.se