Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Samordningsförbund Gävleborg har ny styrelse mandatperiod 2022-2026.

Ny ordförande, Måns Montell, Region Gävleborg.
Tomas Fröjd, Hofors kommun, fortsätter som vice ordförande.

Grey Linenns

Övriga i styrelsen hittar du på följande länk.

Kriminalvården utvecklar samverkan genom INSLUSS

Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att utveckla och sprida inslussning – en modell för samverkan som ska underlätta dömdas förutsättningar att slussas in i samhället efter ett fängelsestraff.

Frivården i Gävle och Hudiksvall står i startgroparna för att implementera detta arbetssätt för samverkan som går under namnet INSLUSS.

Arbetsmodellen syftar till att förbättra villkorligt frigivna klienters inslussning och återanpassning i samhället genom att insatser samordnas och planeras gemensamt med olika samhällsaktörer i god tid före frigivningen.

INSLUSS innebär en tydligare strukturer för samverkan mellan Kriminalvården och andra aktörer i samhället som klienten behöver stöd och hjälp ifrån.

Frivården söker därför samverkan med Kommuner samt övriga samhällsaktörer såsom Regioner, Kronofogde, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, civilsamhället etc. Inslussning utgår från olika samhällsaktörers kärnuppdrag och från normaliseringsprincipen.

Den 20 januari bjöd Frivården, i samverkan med Samordningsförbundet, in till en första informationsträff om INSLUSS.

Grey Linenns

Presentation från den 20 januari hittar du här. 

Kontakt för ytterligar information:
Maria Löfgren Frivårdschef
Maria.lofgren2@kriminalvarden.se 

Insatskatalogen migrera till Välfärdsguiden

Under 2023 flyttar Insatskatalogen till Välfärdsguiden - en digital guide i välfärdssystemet.
Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som är under uppbyggnad och är liksom Insatskatalogen en plats där det är  möjligt att få stöd och vägledning genom de tjänster våra förbundsmedlemmar erbjuder.

Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig och individuellt anpassad information och vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.

Välfärdsguiden är en vidareutveckling av dagens Insatskatalog med ökad funktionalitet, dels för att möta individens behov, dels för att möta personalens behov genom bland annat en förbättrad filtrering.

Välfärdsguiden är redan igång och ger oss en fin möjlighet att bredda och vidareutveckla de idéer och funktioner som finns i dagens Insatskatalog.

Redan nu kan du gå in och titta och tycka till om Välfärdsguiden valfardsguiden.se.

Nationell lansering kommer ske under 2023, mer information kommer.

Grey Linenns

Läsa mer om Välfärdsguiden, här hittar du några artiklar:

Ny lokalredaktör för Insatskatalogen   

I och med att vår medarbetare Lina Bjarnolf har avslutat sin tjänst på kansliet, har förbundet tecknat avtal med Samordningsförbund Centrala Östergötland om uppdrag att fungera som lokal redaktör för Insatskatalogen i Gävleborg. 

Det är viktigt att vi håller katalogen uppdaterad och kontinuerlig lägger upp nya insatser. 

Ny katalogadministratör är Daniel Erlandsson som initialt kommer ha fokus på att uppdatera befintligt material i katalogen. Om Daniel inte redan har tagit kontakt med dig som lokal samordnare, sker det under hösten.

Om du vill få kontakt med Daniel når du honom på tfn: 070 - 200 33 01 eller          e-post: daniel.erlandsson@linkoping.se

Grey Linenns

Sprid och använd Insatskatalogen – Insatskatlogen.se

Logo Text Banner