Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Ny lokalredaktör för Insatskatalogen  

I och med att vår medarbetare Lina Bjarnolf har avslutat sin tjänst på kansliet, har förbundet tecknat avtal med Samordningsförbund Centrala Östergötland om uppdrag att fungera som lokal redaktör för Insatskatalogen i Gävleborg. 


Det är viktigt att vi håller katalogen uppdaterad och kontinuerlig lägger upp nya insatser. 

Ny katalogadministratör är Daniel Erlandsson som initialt kommer ha fokus på att uppdatera befintligt material i katalogen. Om Daniel inte redan har tagit kontakt med dig som lokal samordnare, sker det under hösten.

Om du vill få kontakt med Daniel når du honom på tfn: 070 - 200 33 01 eller          e-post: daniel.erlandsson@linkoping.se

Grey Linenns

Sprid och använd Insatskatalogen – Insatskatlogen.se

Logo Text Banner

Nästa steg - Individinriktade insatser 

Arbetsgruppen Nästa steg-insats har nu sammanställt och presenterat en gemensam skrivelse, ett värdefullt arbete för vidare insatser.


Skrivelsen kommer ligga till grund för inriktning och prioritering av nya individinriktade insatser som behandlas av förbundet.

Uppdraget för arbetsgruppen hade sin grund i de utvecklingsspår som identifierades och lyftes fram under insats Trisam 2.0, om att det saknades insatser för målgruppen långt från arbetsmarknaden samt behovet om en beskrivning av parternas prioritering av målgrupp med utgångspunkt från lokala förutsättningar.

Skrivelsen har presenterats för referensgruppen fyrpartssamverkan, för lokala parter vid Samordningsförbundets medlemssamråd under hösten 2021 samt för samordningsförbundets styrelse 211126.

Grey Linenns

Skrivelse Nästa steg-Individinriktade insatser kan du läsa och ladda ned här.