Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Information om hur Samordningsförbund Gävleborg behandlar personuppgifter

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Samordningsförbund Gävleborg är personuppgiftsansvarig för.
Informationen syftar också till att ge information till de som samordningsförbundet behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta till vara sina rättigheter
.

Den här informationen omfattar inte den behandling av personuppgifter som sker inom samordningsförbundets rent administrativa verksamhet.

Grey Linenns

Ladda ned dokument - Om hur Samordningsförbund Gävleborg behandlar personuppgifter, här.

 

 

 

Hur samordnings- förbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden 

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS, har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1

Grey Linenns

Läs mer och beställ eller  ladda  ned i pdf här.

Inbjudan till utbildning 
om arbetsintegrerande socialt företagande

Tillsammans med Region Gävleborg bjuder Samordningsförbundet och Coompanion in till fördjupad utbildning om  ASF  – arbetsintegrerande  socialt företagande.

Vi lovar att du efter avslutad utbildning kommer att ha god inblick i vad arbetsintegrerande sociala företag är för typ av företag samt hur ni inom er organisation kan öka samverkan med dessa företag utifrån er verksamhet och målsättning.

Utbildningen omfattar fyra träffar och är en regionövergripande utbildning riktad till medarbetare hos kommuner och Arbetsförmedlingskontor i Gävleborgs län.

Grey Linenns

Läs mer om utbildningen här.


Intresseanmälan till utbildningen kontakta; 

Processledare Ronney Olsson
Telefn: 070-669 41 45
E-post:
ronney.olsson@finsamgavleborg.se

Att stötta ungdomar till innanförskap
En kartläggning av erfarenheter från 
ESF-projektet Ung i Gävleborg  

Projektet ”Ung i Gävleborg” riktar sig till unga i åldern 15-29 år som varken går i skolan, studerar eller arbetar. Syftet är att ge dem bättre förutsättningar att få utbildning och komma in på arbetsmarknaden.

Projektet ägs av Region Gävleborg och drivs i form av tio delprojekt, ett i varje kommun. Det pågår mellan 1 februari 2016 och 30 juni 2018 och finansieras av länets tio kommuner och Europeiska socialfonden. Projektets insatser syftar framför allt till att förstärka det befintliga arbetet gentemot ungdomarna, men ibland har också nya, individanpassade och samordnade arbetssätt initierats inom delprojekten.

Samordningsförbund Gävleborg har för att ta tillvara på erfarenheter från projektet tillsammans med FoU Välfärd genomfört en kartläggningen med fokus på tjänstepersonernas perspektiv.

Kartläggningen belyser de involverade tjänstepersonernas upplevelser och bedömningar av vad som fungerat bra och mindre bra i projektet. 

Grey Linenns

Läs rapporten här: 
Att stötta ungdomar till innanförskap 
- En kartläggning av erfarenheter från ESF-projektet Ung i Gävleborg - Arbetsrapport 2018:1.  Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd.