Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Hur samordnings- förbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden 

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS, har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1

Grey Linenns

Läs mer och beställ eller  ladda  ned i pdf här.

Inbjudan till utbildning 
om arbetsintegrerande socialt  företagande

Tillsammans med Region Gävleborg bjuder Samordningsförbundet och Coompanion in till fördjupad utbildning om  ASF   arbetsintegrerande  socialt företagande.

Vi lovar att du efter avslutad utbildning kommer att ha god inblick i vad arbetsintegrerande sociala företag är för typ av företag samt hur ni inom er organisation kan öka samverkan med dessa företag utifrån er verksamhet och målsättning.

Utbildningen omfattar fyra träffar och är en regionövergripande utbildning riktad till medarbetare hos kommuner och Arbetsförmedlingskontor i Gävleborgs län.

Grey Linenns

Läs mer om utbildningen här.


Intresse anmälan  till  utbildningen,  kontakta; 

Processledare Ronney Olsson
Telefn: 070-669 41 45
E-post:
ronney.olsson@finsamgavleborg.se