Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

Följ gärna oss på Facebook.Banner Facebook 362

Insatskatalogen Bild

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 

Från och med september 2019 kommer samordningsförbundet att inventera insatser i vår region för att under våren 2020 fullt ut erbjuda tjänsterna i Insatskatalogen.

Läs gärna mer om Insatskatalogen och prova gärna funktionen genom att klicka på bilden ovan.
I nuläget finns inga insatser från Gävleborg men vi kommer fylla på efter hand. 

NYHETER

Insatskatalogen

Arbetet med inventering för upprättande av insatskatalogen påbörjat.

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vills öka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 

Insatskatalogen Bild


Grey Linenns
Läs gärna mer om Insatskatalogen och prova gärna funktionen genom att klicka på bilden ovan. 
I nuläget finns inga insatser från Gävleborg men vi kommer fylla på efter hand.

Socialt företagande och 
entreprenörskap

Samordningsförbund Gävleborg är samarbetspart med Region Gävleborg som satsar på utveckling av socialt företagande och entreprenörskap.

Under 2019–2020 drivs ett projekt i samverkan mellan Region Gävleborg, sociala företag och aktörer i främjande systemet med specifika insatser för att utveckla arbetet med socialt företagande i Gävleborg.

Samordningsförbund Gävleborgs uppdrag är att kartlägga Samhällsentreprenörer, Socialt företagande och Arbetsintegrerande sociala företag.

Grey Linenns

Läs mer om projektet på Region Gävleborgs hemsida.