Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

  

 

NYHETER

Frukostföreläsning Hofors 26 april 2019

Myndighetssamverkan Hofors i samarbete med Samordningsförbund Gävleborg bjuder in parternas medarbetare till frukostföreläsning den 26 april 2019 på Folkets hus i Hofors.

Hofors Kommun -266px

Frukostföreläsningarna riktar sig till medarbetare hos de samverkande parterna inom i Mysam-gruppen, myndigheter i samverkan, och syfter till att öka medarbetarnas kunskap och förståelse om de olika verksamheterna. Föreläsningen inkluderar frukost.

Grey LinennsSe inbjudan här!

Respektive chef anmäler intresserade medarbetare till
helene.tyren@forsakringskassan.se.  

Mysamkonferens -
16 maj 2019 i Gävle
 

Boka in den 16 maj! Då går tidernas första Mysam-konferens av stapeln.

Tema: Hur fungerar samverkan när den fungerar som bäst!

Mysam Konferens 16 Maj 2019

Konferensen riktar sig till förbundsmedlemmarnas chefer som medverkar i någon av länets tio Mysam-grupper.

Grey Linenns

Inbjudan och program finns här. 
Välkommen med din anmälan! 

Save the date!
Trisam-konferens

Den 19 september 2019 går årets första Trisam-konferens av stapeln på Folkets hus i Gävle. 

Savethedate Trisam
Konferensens tema är "Våga fråga! Våga samverka!" och handlar bland annat om samtalsteknik och samverkansformer. 

Grey Linenns

Inbjudan skickas ut via Trisam-teamen. 
Håll utkik i din e-postadress! 

Nya förbundsstyrelsen samlad!

Förbundets nyvalda styrelse tar över rodret för den kommande fyraårsperioden.  

Sfg Styrelse 2019

Tommy Berger Ordf. - Region Gävleborg, 
Eva Alner Liljedahl – Försäkringskassan, 
Anders Öquist - Ockelbo kommun, 
Stefan Grandien - Gävle kommun, 
Kenneth Axling vice ordf. – Hofors kommun, 
Hans-Olov Frestadius - Sandvikens kommun, 
Jonas Erlandsson – Arbetsförmedlingen, 
Marianne Persson - Söderhamns kommun, 
Einar Wängmark - Ovanåkers kommun, 
Ove Schönning - Ljusdal kommun, 
Stefan Nybom - Nordanstigs kommun.

Saknas på bild; Gabriella Persson – Arbetsförmedlingen, David Arwe – Försäkringskassan, Erika Engberg - Bollnäs kommun, Mikael Löthstam - Hudiksvalls kommun.

Grey Linenns