Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Nyhetsbrev 

Första halvåret av 2018 är redan till ända och många goda initiativ till samverkan har initierats.

Det visar inte minst utvecklingen av Trisam team i länet och resultatet av Baslinjemätningen som många bidrog till under föregående år. En integrerad samverkan är nödvändig för en god välfärd och att allt flera ska kunna vara en del av arbetsmarknaden.

På vägen har vi emellertid en hel del utmaningar, bland annat hur vi kan bidra till att öka jämställdheten för målgruppen med behov av rehabiliterande insatser mot egen försörjning. Fler kvinnor än män är till exempel sjukskrivna, så har det varit under lång tid men det kan vi påverka.

Samordningsförbundet har en nyckelroll i länet för samordning för målgruppen som har behov av rehabiliterande insatser för inträde på arbetsmarknaden.

 Läs mer i vårt senaste nyhetsbrev.

Kanlis Sommaren 2018

Vi tillönskar er alla en riktigt skön sommar!
Grey Linenns

Länk till vårt nyhetsbrev här.

Information om hur Samordningsförbund Gävleborg behandlar personuppgifter

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Samordningsförbund Gävleborg är personuppgiftsansvarig för. 
Informationen syftar också till att ge information till de som samordningsförbundet behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta till vara sina rättigheter
.

Den här informationen omfattar inte den behandling av personuppgifter som sker inom samordningsförbundets rent administrativa verksamhet.

Grey Linenns

Ladda ned dokument - Om hur Samordningsförbund Gävleborg behandlar personuppgifter, här.

Hur samordnings- förbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden 

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS, har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1

Grey Linenns

Läs mer och beställ eller  ladda  ned i pdf här.

Inbjudan till utbildning 
om arbetsintegrerande socialt  företagande

Tillsammans med Region Gävleborg bjuder Samordningsförbundet och Coompanion in till fördjupad utbildning om  ASF   arbetsintegrerande  socialt företagande.

Vi lovar att du efter avslutad utbildning kommer att ha god inblick i vad arbetsintegrerande sociala företag är för typ av företag samt hur ni inom er organisation kan öka samverkan med dessa företag utifrån er verksamhet och målsättning.

Utbildningen omfattar fyra träffar och är en regionövergripande utbildning riktad till medarbetare hos kommuner och Arbetsförmedlingskontor i Gävleborgs län.

Grey Linenns

Läs mer om utbildningen här.


Intresse anmälan  till  utbildningen,  kontakta; 

Processledare Ronney Olsson
Telefn: 070-669 41 45
E-post:
ronney.olsson@finsamgavleborg.se