Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

Följ oss gärna på Facebook.

Banner Facebook 362

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Avslutskonferens - TRISAM 2.0  

Tid: kl 8-12
Dat: 10 december 2021

Plats: Digitalt via Teams 

Välkommen att ta del av erfarenheter från utvecklingsarbetet inom ramen för Trisam 2.0. 

Presentatörer är de som erhållit samverkanmedel från Samordningsförbund Gävleborg för att bedriva utvecklingsarbete.  

 

Vi kommer få lyssna till! 

  • Vilka erfarenheter har vi fått!

  • Vad har åstadkommits!

  • Vad har utvecklats!

Grey Linenns

 INBJUDAN hittar du här!

 

Trisam _logo _centrerad _liten

Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

En förstudie som finansieras av samordningsförbundet.

Se kortfilm om förstudien - Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

 Bild Fredrik Och Egenmakt

Grey Linenns

Läs mer om förstudien i Hudiksvall här. 


Vill du veta mer kontakta:
Insatsledare
Sofia Groth
sofia.groth@hudiksvall.se
0650-55 65 60