Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

  

 

NYHETER

Inbjudan till Workshop
- Hofors 24 maj

Samordningsförbund Gävleborg och Mysam Hofors bjuder in till  halvdags workshop

Tema: Samverkan med brukarperspektiv.

Evenemanget riktar sig till medarbetare och representanter i Mysam Hofors.

När: 24 maj
Kl. 08.00-12.00
Lokal: Växthuset Hofors 

Samverkan

Anmälan sker genom respektive chef.

Varmt välkommen!

Grey Linenns

Inbjudan och program finns här. 

Save the date!
Trisam-konferens

Den 19 september 2019 går årets första Trisam-konferens av stapeln på Folkets hus i Gävle. 

Savethedate Trisam
Konferensens tema är "Våga fråga! Våga samverka!" och handlar bland annat om samtalsteknik och samverkansformer. 

Grey Linenns

Inbjudan skickas ut via Trisam-teamen. 
Håll utkik i din e-postadress! 

Nya förbundsstyrelsen samlad!

Förbundets nyvalda styrelse tar över rodret för den kommande fyraårsperioden.  

Sfg Styrelse 2019

Tommy Berger Ordf. - Region Gävleborg, 
Eva Alner Liljedahl – Försäkringskassan, 
Anders Öquist - Ockelbo kommun, 
Stefan Grandien - Gävle kommun, 
Kenneth Axling vice ordf. – Hofors kommun, 
Hans-Olov Frestadius - Sandvikens kommun, 
Jonas Erlandsson – Arbetsförmedlingen, 
Marianne Persson - Söderhamns kommun, 
Einar Wängmark - Ovanåkers kommun, 
Ove Schönning - Ljusdal kommun, 
Stefan Nybom - Nordanstigs kommun.

Saknas på bild; Gabriella Persson – Arbetsförmedlingen, David Arwe – Försäkringskassan, Erika Engberg - Bollnäs kommun, Mikael Löthstam - Hudiksvalls kommun.

Grey Linenns