Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Save the date! 
Mysamkonferens 
16 maj 2019 i Gävle
 

Tema: Hur fungerar samverkan när den fungerar som bäst!

Mysamn Konf Save The Date 2019

Boka in den 16 maj! Då går tidernas första Mysam-konferens av stapeln.

Konferensen riktar sig till förbundsmedlemmarnas chefer som medverkar i någon av länets tio Mysam-grupper.

Inbjudan och program kommer i riktat utskick till dig som Mysam-representant under mars/april, så håll utkik.

Grey Linenns

Inbjudan frukostseminarie
Hofors
 
8 mars 2019 

Mysam Hofors bjuder in till frukostseminarie där Elevhälsan Hofors kommun och Primärvården presenterar sin verksamhet.  

Under hösten/våren 2018-19 bjuder Mysam Hofors i samarbete med Samordningsförbund Gävleborg in till en serie av frukostföreläsningar där parterna ges möjlighet att berätta om sina uppdrag.

Evenemanget riktar sig till medverkande i Mysam Hofors, samt medarbetare hos de samverkande parterna i Mysam. 

Varmt välkomna till en inspirerande morgon! 
Tid: 07.30 - 09.30
Plats: Folkets Hus i Hofors

Grey Linenns

Läs mer i inbjudan här. 

För mer information kontakta;
Processledare Helene Tyrén
Mail: helene.tyren@forsakringskassan.se

Inbjudan till utbildning 
om arbetsintegrerande socialt företagande

Samverkan mellan offentlig sektor och arbetsintegrerande sociala företag kan skapa flera möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ett arbetsintegrerande socialt företag, även kallat ASF, är ett företag som möjliggör arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. De återinvesterar sin vinst och möjliggör på det sättet att fler personer går från ett utanförskap till ett innanförskap och egenförsörjning.

För att i större grad nyttja dessa företag för den med behov av stöd för integration på arbetsmarknaden inbuder samordningsförbundet till vårens första utbildning med start den 13 februari.

Grey Linenns

Läs mer om utbildningen i inbjudan här. 

För mer information kontakta;
Processledare Ronney Olsson
Telefn: 070-669 41 45
Mail: ronney.olsson@finsamgavleborg.se

Nya förbundsstyrelsen samlad!

Förbundets nyvalda styrelse tar över rodret för den kommande fyraårsperioden.  

Sfg Styrelse 2019

Tommy Berger Ordf. - Region Gävleborg,
Eva Alner Liljedahl – Försäkringskassan,
Anders Öquist - Ockelbo kommun,
Stefan Grandien - Gävle kommun,
Kenneth Axling vice ordf. – Hofors kommun,
Hans-Olov Frestadius - Sandvikens kommun,
Jonas Erlandsson – Arbetsförmedlingen,
Marianne Persson - Söderhamns kommun,
Einar Wängmark - Ovanåkers kommun,
Ove Schönning - Ljusdal kommun,
Stefan Nybom - Nordanstigs kommun.

Saknas på bild; Gabriella Persson – Arbetsförmedlingen, David Arwe – Försäkringskassan, Erika Engberg - Bollnäs kommun, Mikael Löthstam - Hudiksvalls kommun.

Grey Linenns