Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

  

 

NYHETER

Nyhetsbrev sommaren 2019

Samordningsförbund Gävleborg önskar alla en riktigt god sommar. 

En intensivt halvår är till ända och vi tackar alla våra parter för ett gott samarbete.

Glad Sommar

Läs vårt Nyhetsbrev här.

Grey Linenns

Trisam-konferens 2019

Den 19 september 2019 går årets första Trisam-konferens av stapeln på Folkets hus i Gävle. 
Trisam _logo _centrerad _liten
Konferensens tema är "Våga fråga! Våga samverka!" och handlar bland annat om samtalsteknik och samverkansformer. 

Ladda ner inbjudan och program här, och anmäl dig här senast den 3 september 2019!

Grey Linenns

Inbjudan skickas även ut via Trisam-teamen. 

Uppskattad Mysam-konferens ! 

En uppskattad och intressant konferens under temat - Samverkan när den fungerar som bäst, hölls i Gävle den 16 maj.

Mysam Konf 2019

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Föredragshållare under dagen var bland annat Sveriges Fontänhus Riksförbund, Samordningsförbund Göteborg Nordost, IPS-Hudiksvall - Hudiksvalls kommun och SE Coach Gävle - Arbetsförmedlingen Gävle.

Grey Linenns

Här hittar du alla presentationer från dagens fördragshållare. 

Nya förbundsstyrelsen samlad!

Förbundets nyvalda styrelse tar över rodret för den kommande fyraårsperioden.  

Sfg Styrelse 2019

Tommy Berger Ordf. - Region Gävleborg, 
Eva Alner Liljedahl – Försäkringskassan, 
Anders Öquist - Ockelbo kommun, 
Stefan Grandien - Gävle kommun, 
Kenneth Axling vice ordf. – Hofors kommun, 
Hans-Olov Frestadius - Sandvikens kommun, 
Jonas Erlandsson – Arbetsförmedlingen, 
Marianne Persson - Söderhamns kommun, 
Einar Wängmark - Ovanåkers kommun, 
Ove Schönning - Ljusdal kommun, 
Stefan Nybom - Nordanstigs kommun.

Saknas på bild; Gabriella Persson – Arbetsförmedlingen, David Arwe – Försäkringskassan, Erika Engberg - Bollnäs kommun, Mikael Löthstam - Hudiksvalls kommun.

Grey Linenns