Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Följ gärna oss på Facebook.

Banner Facebook 362


FINSAM -Tillsammans gör vi skillnad!

En kortfilm om Finsam och samordningsförbund.

Ska Rmavbild 2020 04 27 Kl 151201

Se filmen här (länk till Youtube)

Rubrik Logga Isk

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
 Logo Bara Text

 

NYHETER

Stoppa våldet

Samordningsförbund Gävleborg deltar genom Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS, tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Totalt ingår ett tiotal förbund och nio regioner i uppdraget, för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser som att upptäcka våld och genomföra stödinsatser till våldsutsatta. Uppdraget pågår till och med 2021.

Grey Linenns

Läs mer om uppdraget på NNS hemsida - här.
Läs regeringsuppdraget - här.

Vid frågor kontakta: 
Processledare 
Helene Tyrén
Tel: 072-724 6856

Digitala möten för Trisam-team !

Med anledning av Corona pandemin kommer alla möten för Trisam team, från och med 16 mars 2020, ske på distans genom digitala plattformar.

Trisam _logo _centrerad _liten

Grey Linenns

Vid frågor kontakta:
Processledare Helene Tyrén
Tel: 072-724 68 56

 

Nu är Insatskatalogen öppen!

Nu är vi äntligen igång efter höstens och vinterns arbete och vi vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade på olika sätt.

Vi önskar att information om Insatskatalogen sprids så mycket som möjligt! Meddela kollegor och fundera på hur informationen också kan spridas till privatpersoner. Samordningsförbundet kommer gärna och informerar och visar funktioner i Insatskatalogen för medarbetare.

Lycka till med användandet av Insatskatalogen!!

Insatskatolog Bo Rja Ha R 2

Grey Linenns
Förbundskansliet finns tillgängliga för frågor och  dialog för utvecklingen och tillämpning av insatskatalogen.se.

Socialt företagande och 
entreprenörskap

Samordningsförbund Gävleborg är samarbetspart med Region Gävleborg som satsar på utveckling av socialt företagande och entreprenörskap.

Under 2019–2020 drivs ett projekt i samverkan mellan Region Gävleborg, sociala företag och aktörer i främjande systemet med specifika insatser för att utveckla arbetet med socialt företagande i Gävleborg.

Samordningsförbund Gävleborgs uppdrag är att kartlägga Samhällsentreprenörer, Socialt företagande och Arbetsintegrerande sociala företag.

Grey Linenns

Läs mer om projektet på Region Gävleborgs hemsida.