Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

 


 

Välkommen till Välfärdsguiden - din guide till att hitta rätt!

Här kan du finner du information, vägledning och inspiration på vägen. 

 

NYHETER

Insatskatalogen flyttar in i Välfärdsguiden

Den 1 september övergår Insatskatalogen till Välfärdsguiden.
Välfärdsguiden är en digital och smart tjänst till välfärdssystemet.
Tjänsten är tillgänglig för alla, för den som söker stöd, för anhöriga och för personal på myndigheter.

 I Välfärdsguiden finns insatser och aktiviteter för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden - dessa kallar vi för vägval.

Här finner du både projekt/insatser som finansieras av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden. 

Kom i gång med Välfärdsguiden med vårt webbinarium!
I webbinariet lär du känna Välfärdsguiden och får tips om hur du använder verktyget på bästa sätt. 

Grey Linenns

Gå direkt till Välfärdsguiden 


Beviljat ESF-projekt Lärande och utveckling Finansiell Samordning!

Tillsammans med samordningsförbunden i Dalarna och Värmland har vi beviljats ESF-stöd för att utveckla ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Vi kommer bland annat att arbeta med kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för fortsatt hållbart lärande och utveckling.

Målgruppen är personal hos förbunden och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets alla kommuner.

Projekttid totalt: 2023-09-01 – 2026-08-31

Grey Linenns

Läs mer om projekt och planerade event
”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning” för samordningsförbunden i Norra Mellansverige här.

Informationsblad ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning”

 

Samordnat stöd gör skillnad för personer långt ifrån arbetsmarknaden 

Personer som får samordnade insatser från samordningsförbund kommer närmare arbetsmarknaden. De ser mer positivt på sina möjligheter till arbete och självförsörjning än de som inte får det. Fler får också subventionerade anställningar och nystartsjobb. Det visar en utvärdering från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). 

ISF har utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbund. Fokus är på personer med olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och som har behov av stöd från fler än en myndighet för att helt eller delvis kunna försörja sig själva. 

- Sammantaget finner vi att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Ann-Kristin Jans, projektledare för utvärderingen. 

Utvärderingen visar att flera har fått både subventionerade anställningar och nystartsjobb i högre grad än de som inte har fått stöd. Deras inkomster har ökat och andelen med försörjningsstöd har minskat. 

Grey Linenns

Här kan du läs rapporten:

Trisam – samverkan som gör skillnad!

Samordningsnytt - april 2023

Trisam är enkelt uttryckt ett samverkansmöte där alla fyra parter deltar på fasta tider för att stödja individer som är i behov av ett samordnat stöd. 

- Vi utgår från en gemensam metod och beroende på vilket stöd som individen behöver, knyter vi olika specialistkompetenser till teamen. Det kan till exempel vara läkare, boendestödjare eller kuratorer, säger Angelica Gabrielsson som tillsammans med Roger Linde, Arbetsförmedlingen och Helene Breed medverkade i ett seminarium på Finsamkonferensen.

Trisam Finsam Konferens 2023

Grey Linenns

Läs mer på finsam.se