Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Planera in höstens konferenser redan nu!

Trisamkonferens - 19 oktober

Tema: Tillit och ledarskap i samverkans uppdrag
Riktar sig till: Chefer
Tid: 11.30 – 16.30, inklusive lunch
Plats: Gävle
Medverkar gör bl.a. Louise Bringselius, Sveriges främsta expert på tillit och tillitsbaserat ledarskap, filosofie doktor, docent och lektor vid Lunds universitet.

Inbjudan med program kommer i september.
 Grey Line 240Px

Inspirationskonferens - 13 november

Tema: Vägar till arbete
Riktar sig till lokala samverkansgrupper, chefer och berörda medarbetare
Tid: 09.30 – 15.30, inklusive lunch
Plats: Gävle
Medverkar gör bl.a. Eva Bergsten, Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle och Lena Strindlund Verksamhetsutvecklare, PhD, inom samverkan och arbetsmarknadsinkludering.

Inbjudan med program kommer i september.

Grey Linenns

Samordnat stöd gör skillnad för personer långt ifrån arbetsmarknaden 

Personer som får samordnade insatser från samordningsförbund kommer närmare arbetsmarknaden. De ser mer positivt på sina möjligheter till arbete och självförsörjning än de som inte får det. Fler får också subventionerade anställningar och nystartsjobb. Det visar en utvärdering från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). 

ISF har utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbund. Fokus är på personer med olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och som har behov av stöd från fler än en myndighet för att helt eller delvis kunna försörja sig själva. 

- Sammantaget finner vi att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Ann-Kristin Jans, projektledare för utvärderingen. 

Utvärderingen visar att flera har fått både subventionerade anställningar och nystartsjobb i högre grad än de som inte har fått stöd. Deras inkomster har ökat och andelen med försörjningsstöd har minskat. 

Grey Linenns

Här kan du läs rapporten:

Trisam – samverkan som gör skillnad!

Samordningsnytt april 2023

Trisam är enkelt uttryckt ett samverkansmöte där alla fyra parter deltar på fasta tider för att stödja individer som är i behov av ett samordnat stöd. 

- Vi utgår från en gemensam metod och beroende på vilket stöd som individen behöver, knyter vi olika specialistkompetenser till teamen. Det kan till exempel vara läkare, boendestödjare eller kuratorer, säger Angelica Gabrielsson som tillsammans med Roger Linde, Arbetsförmedlingen och Helene Breed medverkade i ett seminarium på Finsamkonferensen.

Trisam Finsam Konferens 2023

Grey Linenns

Läs mer på finsam.se

Insatskatalogen migrera till Välfärdsguiden

Under 2023 flyttar Insatskatalogen till Välfärdsguiden - en digital guide i välfärdssystemet.
Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som är under uppbyggnad och är liksom Insatskatalogen en plats där det är  möjligt att få stöd och vägledning genom de tjänster våra förbundsmedlemmar erbjuder.

Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig och individuellt anpassad information och vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.

Välfärdsguiden är en vidareutveckling av dagens Insatskatalog med ökad funktionalitet, dels för att möta individens behov, dels för att möta personalens behov genom bland annat en förbättrad filtrering.

Välfärdsguiden är redan igång och ger oss en fin möjlighet att bredda och vidareutveckla de idéer och funktioner som finns i dagens Insatskatalog.

Redan nu kan du gå in och titta och tycka till om Välfärdsguiden valfardsguiden.se.

Nationell lansering kommer ske under 2023, mer information kommer.

Grey Linenns

Läsa mer om Välfärdsguiden, här hittar du några artiklar: