Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

 


 

Välkommen till Välfärdsguiden - din guide till att hitta rätt!

Här kan du finner du information, vägledning och inspiration på vägen. 

 

NYHETER

Insatskatalogen flyttar in i Välfärdsguiden

Den 1 september övergår Insatskatalogen till Välfärdsguiden.
Välfärdsguiden är en digital och smart tjänst till välfärdssystemet.
Tjänsten är tillgänglig för alla, för den som söker stöd, för anhöriga och för personal på myndigheter.

 I Välfärdsguiden finns insatser och aktiviteter för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden - dessa kallar vi för vägval.

Här finner du både projekt/insatser som finansieras av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden. 

Kom i gång med Välfärdsguiden med vårt webbinarium!
I webbinariet lär du känna Välfärdsguiden och får tips om hur du använder verktyget på bästa sätt. 

Grey Linenns

Vg Infor Vt 24

 

Gå direkt till Välfärdsguiden Samordnat stöd gör skillnad för personer långt ifrån arbetsmarknaden 

Personer som får samordnade insatser från samordningsförbund kommer närmare arbetsmarknaden. De ser mer positivt på sina möjligheter till arbete och självförsörjning än de som inte får det. Fler får också subventionerade anställningar och nystartsjobb. Det visar en utvärdering från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). 

ISF har utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbund. Fokus är på personer med olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och som har behov av stöd från fler än en myndighet för att helt eller delvis kunna försörja sig själva. 

- Sammantaget finner vi att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Ann-Kristin Jans, projektledare för utvärderingen. 

Utvärderingen visar att flera har fått både subventionerade anställningar och nystartsjobb i högre grad än de som inte har fått stöd. Deras inkomster har ökat och andelen med försörjningsstöd har minskat. 

Grey Linenns

Här kan du läs rapporten: