Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

 


 

Välkommen till Välfärdsguiden - din guide till att hitta rätt!

Här kan du finner du information, vägledning och inspiration på vägen. 

 

NYHETER

Fontänhus Sandviken

De 24 maj 2024 invigdes Fontänhuset i Sandviken! Efter en lång resa som startade redan 2019 har vi äntligen gått i mål, säger ordförade Hans Frestadius.

”Vi är en gemenskap där personer med psykisk ohälsa möts för att stötta varandra och delta i meningsfulla aktiviteter. Vår strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje individ känner sig sedd och respekterad. Vi tror på kraften i gemenskap och delat ansvar för att främja välbefinnande och stödja varandra genom livets alla utmaningar. ”

Fontänhuset Sandviken är en ideell organisation och genom att bli medlem kan individer aktivt delta i organisationens aktiviteter. Som medlem i föreningen väljer man själv hur mycket du vill engagera dig. De uppgifter och projekt som finns att tillgå passar alla medlemmar och deltagandet baseras på individuella förmågor och dagsform.

Vi är öppna för alla som är intresserade av att bli medlemmar eller besöka oss för att lära sig mer om Fontänhuset i Sandviken.

Hans Frestadius Ordfo Rande Maria Reeves Verksamhetschef

Ordfo Rande Hans Frestadius Ha Ller Invigningstal

Grey Linenns

Logga Fonta Nhus Sandviken 

Välfärdsguiden

Den 1 september 2023 övergick Insatskatalogen till Välfärdsguiden. Välfärdsguiden är en digital och smart tjänst till välfärdssystemet. Tjänsten är tillgänglig för alla, för den som söker stöd, för anhöriga och för personal på myndigheter.

 I Välfärdsguiden finns insatser och aktiviteter för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden - dessa kallar vi för vägval.

Här finner du både projekt/insatser som finansieras av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden. 

Kom i gång med Välfärdsguiden med våra webbinarium!
I webbinariet lär du känna Välfärdsguiden och får tips om hur du använder verktyget på bästa sätt. 

Grey Linenns

12 Sept
24 Okt
21 Nov

Tid: kl. 09.00-09.45

Gå direkt till Välfärdsguiden 


 

Samordnat stöd gör skillnad för personer långt ifrån arbetsmarknaden 

Personer som får samordnade insatser från samordningsförbund kommer närmare arbetsmarknaden. De ser mer positivt på sina möjligheter till arbete och självförsörjning än de som inte får det. Fler får också subventionerade anställningar och nystartsjobb. Det visar en utvärdering från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). 

ISF har utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbund. Fokus är på personer med olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och som har behov av stöd från fler än en myndighet för att helt eller delvis kunna försörja sig själva. 

- Sammantaget finner vi att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Ann-Kristin Jans, projektledare för utvärderingen. 

Utvärderingen visar att flera har fått både subventionerade anställningar och nystartsjobb i högre grad än de som inte har fått stöd. Deras inkomster har ökat och andelen med försörjningsstöd har minskat. 

Grey Linenns

Här kan du läs rapporten: