Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Följ gärna oss på Facebook.

Banner Facebook 362


FINSAM -Tillsammans gör vi skillnad!

En kortfilm om Finsam och samordningsförbund.

Ska Rmavbild 2020 04 27 Kl 151201

Se filmen här (länk till Youtube)

Rubrik Logga Isk

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
 Logo Bara Text

 

Samordningsförbundet önskar alla samverkansparter en god sommar!

   Sol Webb

 

NYHETER

Lär dig mer om Fontänhus!

Spara datumet 15 september - Ett webbinarie om Fontänhus!

Fontänhus stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. 

Syfte med dagen är att svara upp mot den efterfrågan om mer kunskap om Fontänhus och dess verksamhet i Sverige. Tillika att sprida information om pågående arbete i Gävleborg och förutsättningar för etablering av Fontänhus lokalt. 

Välkommen!

Grey Linenns

Läs mer i inbjudan med program här.

Webbutbildning - Våld i Nära Realtioner! 

Boka in 18 september och          2 oktober.

Tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg arrangerar vi genom Trisam en webbutbildning om Våld i Nära Relationer. 

Detta är en utbildning inom regeringsuppdraget – Ökad upptäckt av våld 2019 – 2021, med Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt Nationella nätverket för Samordningsförbund. 

Samordningsförbund Gävleborg deltar tillsammans med andra samordningsförbund i en pilotverksamhet inom området vilket innebär extra stöd, information och erfarenhetsutbyte dels för att upptäcka förekomsten av våld likväl som stödinsatser för utsatta. 

Läs mer i inbjudan och program här!

Grey Linenns

För ytterligar information kontakta: 
Helene Tyrén
Processledare Trisam
Epost: helene.tyren@forsakringskassan.se

Nu är Insatskatalogen öppen!

Nu är vi äntligen igång efter höstens och vinterns arbete och vi vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade på olika sätt.

Vi önskar att information om Insatskatalogen sprids så mycket som möjligt! Meddela kollegor och fundera på hur informationen också kan spridas till privatpersoner. Samordningsförbundet kommer gärna och informerar och visar funktioner i Insatskatalogen för medarbetare.

Lycka till med användandet av Insatskatalogen!!

Insatskatolog Bo Rja Ha R 2

Grey Linenns
Förbundskansliet finns tillgängliga för frågor och  dialog för utvecklingen och tillämpning av insatskatalogen.se.