Protokoll 

Här finner du samtliga protokoll från genomförda möten inom ramen för Samordningsförbund Gävleborg.  


2017

Styrelse

2017-01-20
2017-03-17 
2017-06-02
2017-08-24/25 
2017-10-13 
2017-11-24 

Arbetsutskott

2017-01-09
2017-03-06
2017-05-19
2017-08-14
2017-10-02
2017-11-13