Protokoll 

Här finner du samtliga protokoll från genomförda möten inom ramen för Samordningsförbund Gävleborg.  


2021

Styrelse

2021-02-05
2021-03-19
2021-05-28
2021-09-03
2021-10-15
2021-11-26

Arbetsutskott

2021-01-21
2021-03-04
2021-05-11
2021-08-23
2021-09-30
2021-11-11