Protokoll 

Här finner du samtliga protokoll från genomförda möten inom ramen för Samordningsförbund Gävleborg.  


2019

Styrelse

2019-01-11
2019-02-08
2019-03-22
2019-05-17
2019-08-23
2019-10-11
2019-11-29

Arbetsutskott

2019-01-23
2019-03-08
2019-04-30
2019-08-09
2019-09-30
2019-11-14