Protokoll 

Här finner du samtliga protokoll från genomförda möten inom ramen för Samordningsförbund Gävleborg.  


2022

Styrelse

2022-02-04
2022-03-18
2022-04-19 
2022-06-03
2022-09-02
2022-10-14
2022-11-25

Arbetsutskott

2022-01-21
2022-03-03
2022-05-20
2022-08-19
2022-09-29
2022-11-11