Styrdokument

Samordningsförbund Gävleborg ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet med syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabiliteiring, ska uppnå eller förättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

 

 

Grey Linenns