Trisam Logo Centrerad

Trisam - tidig rehabilitering i samverkan 

Trisam - Tidig Rehabilitering i Samverkan, är en grundläggande samverkansstruktur och metod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team med handläggare och representanter från respektive part.

Arbetssättet syftar till att ge ett likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning för alla invånare med sammansatta behov i länets kommuner - ett effektivt stöd till rätt insats, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Samordningsförbund Gävleborg har från och med 2016 uppdraget att utveckla och stödja Trisam-team och metodens spridning i länet. Utvecklingsarbete och implementeringsarbete har bedrivits kontinuerligt och finansieras fortsatt genom Samordningsförbundet till och med 2023.

Det första Trisam-teamet startade i Gävle på Södertulls Hälsocentral hösten 2014, därefter har Trisam-team successivt startats i länets alla kommuner.Statistiken baseras på antal individer och registreras utan personuppgifter.

Vid frågor om rapport och statistikinsamlingen kontakta 
Heléne Breed, processledare Trisam.
Epost: helene.breed@regiongavleborg.se 
Tel: 072-242 49 96


Samverkan som gör skillnad

Trisam är ett samarbete mellan sjukvården, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som syftar
till att ge länets invånare med sammansatta behov ett likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning.

Bild - Film Trisam-samverkan som gör skillnad 20220408