Trisam Logo Centrerad

        
TRISAM - tidig rehabilitering i samverkan 


Trisam (Tidig Rehabilitering I Samverkan) är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma
team med deltagande handläggare/representanter från respektive part. Arbetssättet ska leda till ett effektivt stöd till
individen - rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt och bli en hållbar struktur och metod. 

Trisam-team finns nu i alla kommuner i Gävleborgs län. I Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstigs kommuner.Omtrisam 

                    Om Trisam

 

 

Aktuellt

                     Trisam 2.0

 

Processen

                    Processen

 

 

Individen

                   Privatperson

 

Dokumentbank

               Dokumentbank

 

 

Kontakt

                      Kontakt