Trisam Logo Centrerad

        
TRISAM - tidig rehabilitering i samverkan 


Trisam (Tidig Rehabilitering I Samverkan) är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma
team med deltagande handläggare/representanter från respektive part. Arbetssättet ska leda till ett effektivt stöd till
individen - rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt och bli en hållbar struktur och metod.

     Om Trisam

                    Om Trisam

 

 

Nyheter

                    Aktuellt

 

Process Symboler

                    Processen

 

 

Person

                   Privatperson

 

Dokument

                   Dokumentbank

 

 

Kontakt

                    Kontakt