Trisam-processen för dig som privatperson

Processen steg för steg 

Före Trisam-möte

 • Tillsammans med din handläggare eller kontaktperson hos någon av parterna, formulerar ni en frågeställning, ett syfte eller mål med att ditt ärende lyfts i Trisam-teamet.
 • För att parterna ska kunna ta upp ditt ärende måste du underteckna ett skriftligt samtycke för informationsutbyte mellan parterna.
 • Din handläggare remitterar ditt ärende till rehabiliteringskoordinator och ärendet planeras in för att tas upp i Trisam-teamet vid kommande möte.

Under Trisam-möte

 • Utifrån frågeställningen, syfte eller mål och dina individuella förutsättningar görs en kartläggning av vilka insatser som kan bli aktuella i Din rehabiliteringsprocess.
 • Ett förslag på planering tas fram.
 • På Trisam-mötet bestäms vem som ska återkoppla och fortsätta planeringen, tillsammans med dig.
 • Du har alltid rätt att medverka vid Trisam-mötet!

Efter Trisam-möte

 • Du får alltid en återkoppling från någon i Trisam-teamet som medverkat på mötet och berättar hur förslaget till planering av din rehabiliteringsprocess ser ut. 
 • Tillsammans bestämmer ni hur ni går vidare i din rehabiliteringsprocess och den fortsatta handläggningen hos respektive part utifrån upprättad planering.

Avslut

 • Ditt ärende avslutas i Trisam när det finnas ett mål och en pågående planering.
 • Avslut i Trisam är inte samma sak som att du återgått i arbete/arbetssökande, utan betyder att det finns en tydlig väg framåt.
 • Om ditt ärende skulle behöva lyftas i Trisam igen finns det alltid möjlighet till det.

Trisam folder privatperson

Här kan du som privatperson ladda ned en folder om hur Trisam-teamet arbetar.

 
 

Bild Trisam Folder Info Privatperson

Trisam mini folder