Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet med syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

Förbundsstyrelse

Samordningsförbund Gävleborg leds av en styrelse med sju ordinarie ledamöter och sju ersättare från respektive medlemsmyndighet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Kommunerna har tillsammans utsett fyra ledamöter och fyra ersättare. 

Arbetsutskott:

Jan Lahenkorva (S) ordförande - Region Gävleborg
Tomas Fröjd (S) vice ordförande - Hofors kommun
Eva Alner Liljedahl - Försäkringskassan
Jeannette Radstake Gustavsson - Arbetsförmedlingen

Övriga styrelseledamöter:
Carina Nordqvist (S) - Ovanåkers kommun
Ove Schönning (S) - Ljusdal kommun 
Stefan Nybom (S) - Nordanstigs kommun
Marianne Persson (C) - Söderhamns kommun 

Ersättare:
Anna Fält Skoglund - Försäkringskassan
Anna Magnusson Kroon - Arbetsförmedlingen
Hans Backman (L) - Region Gävleborg
Stefan Grandien (S) - Gävle kommun
Henrik Persson (S) - Hudiksvalls kommun
Hans-Olov Frestadius (S) - Sandvikens kommun
Erika Engberg (S) - Bollnäs kommun
Anders Öquist (S) - Ockelbo kommun

Arbetsutskottets sammanträden 2022

2022-01-21
2022-03-03
2022-04-07
2022-05-06
2022-05-20
2022-08-19
2022-09-29
2022-11-11

 

 

Styrelsens sammanträden 2022

2022-02-04
2022-03-18
2022-04-19 
2022-06-03
2022-09-02
2022-10-14
2022-11-25

Arbetsutskottets protokoll 2022

2022-01-21
2022-03-03
2022-04-07
2022-05-06
2022-05-20
2022-08-19
2022-09-29
2022-11-11

  

 

Styrelsens protokoll 2022

2022-02-04
2022-03-18
2022-04-19 
2022-06-03
2022-09-02
2022-10-14
2022-11-25

Förbundets uppgift 

FINSAM

Vår verksamhet bygger på Finsam - Lagen om finansiell samordning  av rehabiliteringsinsatser (ofta förkortat Finsam), som trädde i kraft 1 januari 2004.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och de beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. 

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. 
Samordningsförbund Gävleborg är ett av sju länsförbund i Sverige.

247 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2015 finansierades ca 960 insatser av Finsammedel. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Samordningsförbundet är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera över tid. 


Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg hittar du här.

Tillsammans gör vi skillnad! 

En kortfilm om Finsam och samordningsförbund.

Ska Rmavbild 2020 04 27 Kl 151201

 

Medlemmar Samordningsförbund Gävleborg

 


Fk Logga

 

Af Logo Rgb 270Px 2X Bollna S Ga Vle
Hofors Hudiksvalls Logga Ljusdal Nstig Logga
Ockelbo Ovana Ker S Viken So Derhamns Kommun Liggande Svart 1
Rg Logga Koncernlogotyp Farg