Om Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet med syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

  

Förbundets uppgift

FINSAM

Vår verksamhet bygger på Finsam - Lagen om finansiell samordning  av rehabiliteringsinsatser (ofta förkortat Finsam), som trädde i kraft 1 januari 2004.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och de beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. 

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. 
Samordningsförbund Gävleborg är ett av sju länsförbund i Sverige.

247 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2015 finansierades ca 960 insatser av Finsammedel. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Samordningsförbundet är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera över tid. 

Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg

Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § i förbundsordningen:

  • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  • upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
  • svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
  • stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat
  • finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser

 

Förbundsstyrelse

Samordningsförbund Gävleborg leds av en styrelse med sju ordinarie ledamöter och sju ersättare från respektive medlemsmyndighet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Kommunerna har tillsammans utsett fyra ledamöter och fyra ersättare. 

Arbetsutskott:
Tommy Berger (S) ordförande - Region Gävleborg
Kenneth Axling (S) vice ordförande - Kommunerna
Eva Alner Liljedahl - Försäkringskassan
Gabriella Persson - Arbetsförmedlingen

Övriga styrelseledamöter:
Einar Wängmark (S) - Ovanåkers kommun
Ove Schönning (S) - Ljusdal kommun 
Stefan Nybom (S) - Nordanstigs kommun
Marianne Persson (C) - Söderhamns kommun 

Ersättare:
Angelica Gabrielsson - Försäkringskassan
Charlotta Backström - Arbetsförmedlingen
Hans Backman (L) - Region Gävleborg
Stefan Grandien (S) - Gävle kommun
Henrik Persson (S) - Hudiksvalls kommun
Hans-Olov Frestadius (S) - Sandvikens kommun
Erika Engberg (S) - Bollnäs kommun
Anders Öquist (S) - Ockelbo kommun

Arbetsutskottets sammanträden 2019

2019-01-23
2019-03-08
2019-30-04
2019-08-08
2019-09-30
2019-11-14

 

 

Styrelsens sammanträden 2019

2019-01-11
2019-02-08
2019-03-22
2019-05-17
2019-08-23
2019-10-11
2019-11-29

Arbetsutskottets protokoll 2019

2019-01-23
2019-03-08
2019-04-30
2019-08-08
2019-09-30
2019-11-14

  

 

Styrelsens protokoll 2019

2019-01-11
2019-02-08
2019-03-22
2019-05-17
2019-08-23
2019-10-11
2019-11-29


Medlemmar Samordningsförbund Gävleborg

 


Fk Logga

 

Af Logo Rgb 270Px 2X Bollna S Ga Vle
Hofors Hudiksvalls Logga Ljusdal Nstig Logga
Ockelbo Ovana Ker S Viken S Hamn
Rg Logga Koncernlogotyp Farg