Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet med syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

Styrelsen styr mål och inriktning för förbundet.

I styrelsen finns politiker och tjänstepersoner från alla av våra medlemmar.

Styrelsen består av tretton ordinarie ledamöter samt lika många ersättare.

Kommunerna och Region Gävleborg representeras av förtroendevalda medan Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen representeras av tjänstemän.

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och arbetar enligt förbundsordningen och verksamhetsplan.

Förbundsstyrelse

Styrelseledamöter:
Måns Montell (M) ordförande          Region Gävleborg
Tomas Fröjd (S) vice ordförande     Hofors kommun
Jeannette Radstake Gustavsson    Arbetsförmedlingen
Anna Fält Skoglund                         Försäkringskassan
Erika Engberg(S)                             Bollnäs kommun
Jörgen Edsvik (S)                           
Gävle kommun
Jonas Holm (M)                               Hudiksvalls kommun
Marie Mill (LjP)                                Ljusdals kommun
Anders Öquist (S)                            Ockelbo kommun
Gun-Marie Swessar (C)                   Ovanåkers kommun
Per-Ewert Olsson Björk (C)             Sandvikens kommun
Karin Velander (M)                          Söderhamns kommun
Stefan Nybom (S)                            Nordanstigs kommun  

Ersättare:
Jan Lahenkorva (S)                         Region Gävleborg
Anna Magnusson Kroon                  Arbetsförmedlingen
Anna Hallberg                                  Försäkringskassan
Tommy Winqvist (M)                        Bollnäs kommun
Kristofer Dahlgren (L)                      Gävle kommun
Charlie Ahlholm (SD)                       Hofors kommun
Margareta Stark (C)                         Hudiksvalls kommun
Kennet Hedman (M)                        Ljusdal kommun
Lars-Erik Vikberg (C)                       Ockelbo kommun
Ing-Britt Fredriksson (KD)                Ovanåkers kommun
Jan Davik (S)                                   Sandvikens kommun
Lennart Gard (S)                             Söderhamns kommun
Carina Ohlsson (C)                          Nordanstigs kommun

Arbetsutskott:
Måns Montell (M) ordförande          Region Gävleborg
Tomas Fröjd (S) vice ordförande     Hofors kommun
Jeannette Radstake Gustavsson    Arbetsförmedlingen
Anna Fält Skoglund                        Försäkringskassan

Styrelsens protokoll 2024

        2024-01-26
        2024-03-22
        2024-06-14
        2024-08-30
        2024-10-25
        2024-11-29

 

  

 

Förbundets uppgift 

FINSAM

Vår verksamhet bygger på Finsam - Lagen om finansiell samordning  av rehabiliteringsinsatser (ofta förkortat Finsam), som trädde i kraft 1 januari 2004.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och de beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. 

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. 
Samordningsförbund Gävleborg är ett av sju länsförbund i Sverige.

247 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2015 finansierades ca 960 insatser av Finsammedel. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Samordningsförbundet är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera över tid. 

 

Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg

Tillsammans gör vi skillnad! 

En kortfilm om Finsam och samordningsförbund.

Ska Rmavbild 2020 04 27 Kl 151201

 

Medlemmar Samordningsförbund Gävleborg

 


Fk Logga

 

Af Logo Rgb 270Px 2X Bollna S Ga Vle
Hofors Hudiksvalls Logga Ljusdal Nstig Logga
Ockelbo Ovana Ker S Viken So Derhamns Kommun Liggande Svart 1
Rg Logga Koncernlogotyp Farg