Rapportsammanställningar - Minnesanteckningar

   
   

Minnesanteckningar styrgrupp
Trisam 2022

Mysam utgör från och med 2022 strygrupp för lokala Trisam-team. Minnesanteckningar från Mysam-möten hittar du under repektive Mysam-grupp.
Mysam Bollnäs          Mysam Nordanstig
Mysam Gävle             Mysam Ockelbo
Mysam Hofors           Mysam Ovanåker
Mysam Hudiksvall    Mysam Sandviken
Mysam Ljusdal          Mysam Söderhamn

 

Minnesanteckningar styrgrupp Trisam 2021

Bollnäs                       Nordanstig
Gävle                          Ockelbo
Hofors                        Ovanåker
Hudiksvall                  Sandviken
Ljusdal                        Söderhamn