Information implementering av insatskatalogen.se i Gävleborg

Webplattformen insatskatalogen.se administreras genom Samordningsförbundet Centrala Östergötland, och erbjuder andra samordningsförbund att nyttja plattformen för att visa aktuella lokala insatser. Genom att implementera insatskatalogen.se i Gävleborg så får medarbetare och enskilda personer ett sökverktyg som ger aktuell information om insatser som handlar om stöd till egen försörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen listar insatser som ger arbetsträning, praktik och annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns även insatser som ger stöd i studier eller arbete. Målsättningen är att katalogen kan användas som ett vardagsverktyg av medarbetare på kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och region. Katalogen är öppen för allmänheten och kan användas av privatpersoner.

Samordningsförbund Gävleborg finansierar medlemskap för plattformen samt processledare för att samla in och sammanställa aktuell information till insatskatalogen.

Projektägare

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Angelica Gabrielsson
Processledare
010-111 25 57
angelica.gabrielsson@forsakringskassan.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp
Medarbetare inom Gävleborgs kommunder, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg som arbetar med individer med behov av stöd i vägar mot egen försörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Intressenter – Samverkansparter

Gävleborgs län, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Katalogen har utvecklats med stöd från Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Informationen fanns från början i en broschyr i pappersformat och utvecklades 2017 till ett sökverktyg på nätet. Den webbaserade lösningen har genomförts som
ett svar på behovet att ha all information och sökvägar in till olika organisationer samlade på ett och samma ställe. Styrelsen i Samordningsförbund Gävleborg fattade ett beslut under våren 2019 att implentera verktyget i länet.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med implementeringen är att förenkla informationssökandet av insatser för stöd till egen försörjning.                                                            

Grey Linenns

Mål

Målet med implementeringsinsatsen är att aktuell information om insatser finns att söka fram för Gävleborg i februari 2020. Efter det kommer kontinuerlig uppdatering av insatskatalogen att ske för att hålla informationen relevant.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp för insatsen: Mysam grupperna - myndigheter i samverkan.

Grey Linenns

 

Dokument 

Pdf Bild

 Projektplan

Pdf Bild

 Beslutsmeddelande  

Grey Linenns