MYSAM Bollnäs

Bollnas

Samarbetspartner

Bollnäs kommun
Arbetsförmedlingen
Region Gävleborg
Försäkringskassan

 

Lokala insatser

 

Kontaktperson

Angelica Gabrielsson 
Koordinator Mysam