MYSAM Sandviken

Sandviken

Samarbetspartner

Sandvikens kommun
Arbetsförmedlingen
Region Gävleborg
Försäkringskassan

  

Lokala insatser

Kärnhuset 2.0 


Kontaktperson

Christer Stockhaus
Koordinator Mysam