MYSAM Sandviken

Sandviken

Samarbetspartner

Sandvikens kommun
Arbetsförmedlingen
Region Gävleborg
Försäkringskassan

  

Lokala insatser

Kärnhuset 2.0 

Projektering Fontänhus – Sandviken

Kontaktperson

Angelica Gabrielsson 
Koordinator Mysam