MYSAM Ljusdal

Ljusdal

Samarbetspartner

Ljusdals kommun
Arbetsförmedlingen 
Region Gävleborg
Försäkringskassan

 

Lokala insatser

Ett hållbart arbetsliv Ljusdal

 

 

 

 

Kontaktperson

Christer Stockhaus
Koordinator Mysam