MYSAM Hofors

Hofors

Samarbetspartner

Hofors kommun
Arbetsförmedlingen
Region Gävleborg
Försäkringskassan 

 

Lokala insatser

Ett hållbart arbetsliv Hofors

Kontaktperson

Angelica Gabrielsson 
Koordinator Mysam