MYSAM Gävle

Gavle

Samarbetspartner

Gävle kommun
Arbetsförmedlingen 
Region Gävleborg
Försäkringskassan

 

 

Lokala insatser

 

Från skola till arbete- sammanhållet stöd för unga med funktionshinder

Kontaktperson

Christer Stockhaus
Koordinator Mysam