MYSAM Gävle

Gavle

Samarbetspartner

Gävle kommun
Arbetsförmedlingen 
Region Gävleborg
Försäkringskassan

 

 

Lokala insatser

Rätt till rätt 

Kontaktperson

Angelica Gabrielsson 
Koordinator Mysam